IT Systems

+371 20397093; +371 20028820
Valoda:
Latvian  English  Russian 
(tukšs)
 
Valūta:

Katalogs

Blogs / Jaunumi

Pierakstīties pie jaunumiem uz e-pastu:
vai RSS 2.0
Salidzini.lv logotips
SSL

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Spēkā no 2019. gada 1. martā

Šie personas datu apstrādes principi (turpmāk tekstā arī “Principi”) sniedz informāciju par to, kā SIA IT Systems pārvalda personas datus.

Šie principi attiecas uz “SIA IT Systems” un klientiem, kuri lieto, ir izteikuši nodomu izmantot vai citādi saistītas ar SIA IT Systems sniegtajiem pakalpojumiem savstarpējās attiecībās, tostarp attiecībās ar Klientiem, kas radušies pirms šo principu stāšanās spēkā.

1. Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, lieto, izteikuši nodomu izmantot vai citādi saistīta ar SIA IT Systems sniegtajiem pakalpojumiem.

Personiskie dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar Klientu. Apstrāde ir jebkura darbība, kas veikta ar personas datiem (ieskaitot vākt, reģistrēt, uzglabāt, modificēt, piešķirt piekļuvi, pieprasīt, pārsūtīt utt.).

2. Vispārīgi noteikumi

2.1 Šie principi sniedz vispārīgus noteikumus par to, kā SIA IT Systems pārvalda personas datus. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var sniegt pakalpojumu līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī SIA IT Systems mājas lapā: www.aircomnet.lv

2.2 SIA IT Systems nodrošina personas datu konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamām juridiskajām prasībām un atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, nejaušu pazaudēšanu vai iznīcināšanu, vai citādi nelikumīgu apstrādi īstenošanu.

2.3 Lai apstrādātu personas datus, SIA IT Systems var izmantot datu apstrādātājus. Šādos gadījumos, “SIA IT Systems” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādus procesus ar personas datiem, ko apstrādā saskaņā ar SIA IT Systems norādījumiem un tiesību aktiem, atbilst personas datu aizsardzības pasākumiem.

2.4. SIA IT Systems izmantoto sīkdatņu lietošanas politiku,ko publicē SIA IT Systems mājas lapā: www.aircomnet.lv

3. Personas datu kategorijas

Personas datus var iegūt tieši no Klienta, no Klienta darbības, izmantojot pakalpojumus un no ārējiem avotiem, kā arī valsts un privātīpašuma reģistriem, kā arī citām trešajām personām. Galvenie SIA IT Systems apkopotie personas dati ietver:

Personas dati, piemēram, – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personas apliecība (pase, ID karte, personas apliecība).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasts. e-pasta adrese

Ģimenes informācija, piemēram,- informācija par Klienta ģimeni, citas saistītās personas.

Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, – dati, ko sniedzis klients vai, kas iegūti no publiskajiem reģistriem vai trešo pušu darījumiem attiecīgās juridiskās personas vārda mērķiem.

Dati par profesiju – dati par izglītību un profesionālo darbību.

Finanšu dati kā – informācija par kontiem, īpašumu darījumi, aizdevumi, ienākumus, saistības, klienta finansiālo stāvokli, kas tiek ģenerēti, kad klients izvēlas preces ar atliktu maksājumu, kas saistīti ar kredītrisku kas mums jāzina.

Dati par īpašuma vai īpašuma izcelsmi, piemēram, – informācija par klienta darījuma partneri un veiktajām darbībām.

Dati, kas saistīti ar Klienta uzticamību un veiktspēju iegūti, izmantojot sakaru un citus tehniskos līdzekļus (video novērošana), vai sazinoties ar SIA IT Systems caur telefonu, video un / vai audio ierakstītāju, e-pasts pastu, ziņojumiem un citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālos tīklus; dati par Klienta vizīti SIA IT Systems mājas lapā vai citu SIA IT Systems sakaru kanālu izmantošanu.

Dati, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu / preču pārdošanu, jo – dati par atbilstību vai neatbilstību, darījumus, esošā vai izbeigšanās līgumu, neizskatītos pieteikumus, pieprasījumus un sūdzības uz piemērojamām procentu likmēm un pakalpojumu maksas.

Dati par uzvedības paradumiem, prioritātēm un apmierinātību ar pakalpojumiem, – dati par darbībām, kas izmanto pakalpojumus, klientu apkalpošana, personiskos iestatījumus, klientu vērtējumus par pakalpojumiem, datiem par dzīvesveidu, hobiji, vai klienta apmierināti ar pakalpojumiem.

Dati par dalību konkursos un SIA IT Systems rīkotajos pasākumos – dati par konkursu vai akcijas laikā laimētām balvām.

4. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

SIA IT Systems galvenie mērķi personas datu apstrādē:

4.1. Atbalsts klientu attiecībām un SIA IT Systems produktu un pakalpojumu pieejamības radīšana un pārvaldīšana.

Darbs ar klientiem un izpildi, dati par klienta atjauninājumu, lai nodrošinātu to pareizību, izmantojot ārējos un iekšējos reģistrus, kur tas ir nepieciešams līguma izpildei, vai klienta pieprasījuma veikt darbības pret piešķiršanu vai izpildītu juridiskas saistības.

4.2. Kredītu un riska novērtējums

Lai noteiktu, kādus pakalpojumus un produktus, un ar kādiem nosacījumiem var piedāvāt klientiem, nodrošinot kredītus ar aizdevumiem un citiem finanšu pakalpojumiem, lai izpildītu likumā noteiktās saistības attiecībā uz maksātspēju un saistības attiecībā uz riska novērtējumu, pārvaldot klientu parādu, lai izpildītu darbību saistītos prasības riska vadība un kapitāla pietiekamību, lai veiktu iekšējo aprēķinus un analīzi, ja tas ir nepieciešams, lai ar līguma izpildi, lai veiktu pasākumus pie klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai juridisku pienākumu, vai lai SIA IT Systems, ir likumīgas intereses, nodrošinot atbilstošu riska pārvaldību.

4.3 Klienta un / vai SIA IT Systems interešu aizsardzība

Lai aizsargātu klientu un (vai) SIA IT Systems intereses, var īstenot SIA IT Systems pakalpojumu kvalitātes pārbaudi par komerciālu darījumu vai par jebkuru citu uzņēmējdarbības komunikāciju pierādījumiem (zvanu ierakstu), kad tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai rīkoties ar klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai atbilstība juridisku pienākumu SIA IT Systems likumīgas intereses veikt jebkādas neatbilstošas vai nelikumīgu izmantošanu SIA IT Systems pakalpojumiem un piedāvātajiem produktiem vai novēršanu, ierobežošanu un izmeklēšanu, darbinieku apmācību un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas.

Nodrošināt SIA IT Systems un (vai) klienta drošību, lai aizsargātu klientu un (vai) viņa pārstāvis dzīvību un veselību, kā arī jebkurus citus SIA IT Systems un klientu tiesības (video un (vai) audio ierakstu), lai SIA IT Systems likumīgas intereses aizsargā savus SIA IT Systems klientus, darbiniekus, apmeklētājus un viņu aktīvus .

4.4 Papildu pakalpojumu nodrošināšana, klientu atsauksmes, tirgus izpēte un statistisko datu vākšana

SIA IT Systems atbilstīgiem partneriem izvēlas pakalpojumu piedāvājumu klientiem.

Klientu domas aptaujas, tirgus izpētes un statistikas datu vākšanas, konkursi un akciju Klienti vadības mērķiem saskaņā ar klienta piekrišanu vai SIA IT Systems likumīgas intereses, lai uzlabotu SIA IT Systems pakalpojumu kvalitāti, klientu, kā arī pakalpojumu saņēmēju, pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus .

4.5 Atbilstība juridiskajām saistībām un identifikācija

Tiesību aktu prasības attiecībā uz, piemēram, atbildīgas aizdošanas / tirdzniecības kredītu ar atlikto maksājumu vai “pazīsti savu klientu” principu, lai pirms līguma noslēgšanas ir juridisks pienākums vai SIA IT Systems likumīgas intereses nodrošināt pareizu risku un organizāciju pārvaldību.

4.6 Ļaunprātīgu pakalpojumu nodrošināšana un pienācīga pakalpojumu nodrošināšana

Lai nodrošinātu piekļuvi elektroniskajiem kanāliem, lai nodrošinātu to izmantošanu un darbību kontroli, lai novērstu neatļautu piekļuvi un neatļautu izmantošanu tām informācijas drošības nolūkā, ja tas ir nepieciešams, lai līguma izpildei, lai rīkoties ar klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai juridisku pienākumu, vai lai ” SIA IT Systems “ par SIA IT Systems elektronisko pakalpojumu izmantošanu, piekļuvi un darbību.

Lai uzlabotu tehniskos līdzekļus informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai nodrošinātu pakalpojuma pieteikumu iekārtām, radīt jaunus SIA IT Systems pakalpojumus, testēšanu un tehnisko rīku, un IT infrastruktūru uz SIA IT Systems, likumīgu interesi par tehniskajām iekārtām un IT infrastruktūras attīstību.

4.7 Tiesību prasību iesniegšana, izpilde un aizstāvēšana

Juridiskās prasības pieteikumu, izpildes, nodošanas un aizsardzības nolūkos, kad tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai veiktu pasākumus pie klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai juridisku pienākumu, vai lai SIA IT Systems, ir likumīgas intereses, lai īstenotu tiesību juridiskajām prasībām.

4.8 Darījumu veikšana, izmantojot maksājumu sistēmu

no saistībām attiecībā uz starptautiskiem darījumiem ar kredītiestādēm izpildi un vietējo maksājumu veikšanu, izmantojot valsts, Eiropas un starptautisko maksājumu sistēmu, un nodrošinot maksājumu karšu izmantošanu un drošības saistītu noteikumu izpildi, un, kas noteikti ar Eiropas un starptautiskajiem standartiem, saistības un sertifikācijas sistēmas atbilstību ar tā ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, lai veiktu pasākumus pēc klienta pirms līguma noslēgšanas vai juridiskās saistības.

5. Profilēšana, personisko piedāvājumu prezentēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1 SIA IT Systems veic profilēšanu, kas ir saistīta ar personas datu apstrādi ar automatizētiem līdzekļiem, lai novērtētu noteiktas personiskās īpašības klientam, kā arī, lai analizētu, vai prognozētu, piemēram, personas ekonomisko situāciju un personīgajām vēlmēm, interesēm, noteiktu dzīvesvietu. Profilēšanu izmanto analīzei, vai tiešā mārketinga nolūkos, automatizēta lēmumu pieņemšanas attiecībā uz, piemēram, kredītu novērtēšanas, riska pārvaldības, apdrošināšanas risku novērtēšanas un uzraudzības darījumus, lai novērstu krāpšanu; šāda izpilde tiek veikta, pamatojoties uz SIA IT Systems likumīgajām interesēm, juridiskā pienākuma izpildi, līguma izpildi vai ar Klienta piekrišanu.

5.2 SIA IT Systems var apstrādāt personas datus, lai uzlabotu elektroniski sniegto klientu apkalpošanas kvalitāti, piemēram, piemērojot izmantotās ierīces piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī, lai sagatavotu personīgo piedāvājumu Klientam. Ja Klienti nav izteikuši iebildumus par personas datu tiešā mārketinga nolūkos apstrādi, SIA IT Systems var apstrādāt personas datus, lai sniegtu vispārīgo un personas SIA IT Systems pakalpojumus piedāvātos ieteikumus. Šāda mārketinga aktivitāte var būt balstīta uz pakalpojumiem, ko izmanto Klients, kā arī par to, kā klients tos izmanto un kā tiek pārvaldīti A.I.R.COM elektronisko datu kanāli.

5.3 Profilēšanas darbības, lai sagatavotu un izplatītu personīgos piedāvājumus, pamatojas uz SIA IT Systems likumīgajām interesēm. SIA IT Systems nodrošina klientam iespēju vadīt savus konfidencialitātes iestatījumus, izmantojot ērtu rīku.

5.4 Tāpat SIA IT Systems var apkopot statistiku par Klientu, piemēram, uzvedību un dzīvesveidu. Statistikas datus par segmentiem / profiliem savāc no ārējiem avotiem un tos var izmantot kopā ar datiem, kas pieejami SIA IT Systems.

6. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nosūtīti saņēmējiem, piemēram:

6.1 Sabiedriskās organizācijas un institūcijas un citas personas, kas veic funkcijas, kas tām piešķirtas ar likumu (piemēram, tiesībaizsardzības aģentūras, tiesu izpildītāji, notāri, nodokļu administrācijas, finanšu noziegumi izmeklēšanas iestādēm, kas veic darbības).

6.2 Trešās puses, kas nodarbojas ar reģistriem (ieskaitot kredītu reģistriem, Iedzīvotāju reģistra, reģistra juridiskām personām, vērtspapīru reģistriem vai citiem ierakstiem, kuros ir personas datu apstrāde), vai arī, ar kuras starpniecību sniedz personas datus no šādiem reģistriem.

6.3 Juridiskās un fiziskās personas, uz kurām attiecas prasības pret Klienta parādiem, tiesām, ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādēm un bankrota administratoriem.

6.4 Personas, kas sniedz atbilstošu klientu saistību SIA IT Systems izpildi, piemēram, galvotājiem, galviniekiem, nodrošinājuma.

6.5. Citas personas, kas saistītas ar SIA IT Systems pakalpojumu sniegšanu, piemēram, arhivēšanu, pasta pakalpojumu sniedzējiem, pārdevējiem.

7. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Parasti personas datus apstrādā Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES / EEZ) teritorijā.

8. Uzglabāšanas laiks

Personas datus apstrādā ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas periods tiek noteikts, ņemot vērā ar Klientu noslēgto līgumu raksturu, SIA IT Systems likumīgās intereses vai tiesību aktu prasības (piemēram, grāmatvedības regulēšana, noilguma termiņš utt.).

9. Klienta tiesības kā datu subjekts

Klients (datu subjekts) darbojas, viņam ir garantētas tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi, šīs tiesības ir:

9.1 Pieprasīt, labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi.

9.2 iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz likumīgām interesēm, ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos (piem., mārketinga saņemšanai, vai piedaloties aptaujās).

9.3 Pieprasīt dzēst viņa personas datus, kas tiek apstrādāti tikai ar viņa piekrišanu, ja klients atceļ attiecīgo piekrišanu. Šis likums neattiecas, ja personas dati, kas tiek pieprasīts, lai dzēstu tiks apstrādāts un atšķirīgs tiesiskais pamats, piemēram, apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

9.4 Ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram,. periods, kura laikā SIA IT Systems izvērtēs, vai klientam ir tiesības pieprasīt, ka viņu personas dati tiks dzēsti.

9.5 Iegūt informāciju par to, vai SIA IT Systems pārvalda viņa personas datus, un, ja tā, lai ar tiem iepazīties.

9.6 Iegūt savus personas datus, kas tiek apstrādāti ar piekrišanas vai uz līguma pamata, rakstveida vai koplietošanas elektroniskā veidā, un, ja iespējams, arī šo datu pārsūtīšanu uz citu pakalpojumu sniedzēju (datu saglabāšanas).

9.7 Atcelt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

9.8 nepiekrist, ka tas attiecas uz pilnībā automatizētu lēmumu, ieskaitot profilēšanu, ja šāda lēmuma pieņemšana ir juridiska vai līdzīgu būtiska ietekme uz klientu. Šis likums neattiecas uz gadījumiem, kad šādi lēmumi ir nepieciešami, lai līgumus ar klientiem vai aizsardzības nolūkos atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai klients ir devis skaidru piekrišanu.

9.9 Par iebildumu par personas datu apstrādi valsts Datu aizsardzības inspekcijas, tīmekļa vietnes adrese http://www.dvi.gov.lv/lv/ ja klients uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumīgās tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

10. Kontaktinformācija

10.1. Klients ir tiesīgs iesniegt pieteikumu SIA IT Systems, lai iesniegtu pieprasījumus, anulētu attiecīgo piekrišanu, iesniegtu pieprasījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu un sūdzības par personas datu apstrādi.

10.2 SIA IT Systems kontaktinformāciju publicē SIA IT Systems mājas lapā: www.aircomnet.lv.

11. Principi un grozījumi

11.1 Klienti ar šiem principiem var iepazīties internetā: www.aircomnet.lv

11.2. SIA IT Systems jebkurā laikā ir tiesības vienpusēji mainīt šos principus, informējot par izmaiņām Klientu, publicējot mājas lapā, vai informējot Klientu pa pastu e-pastu, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā.

© Aircomnet - elektronikas komponentes, datortehnikas un biroju iekārtas.